نتایج جستجو :

  • جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از کاربران شبکه های اجتماعی

    جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از کاربران شبکه های اجتماعی

    وزارت بازرگانی آمریکا باید طی 90 روز یکی از بخش های زیر مجموعه خود را حذف کند چرا که طبق بررسی ها به طور غیرقانونی شهروندان آمریکایی را در شبکه های اجتماعی رصد می کرد.

  • ویروس پگاسوس در کمین بغداد

    ویروس پگاسوس در کمین بغداد

    بازتاب پرسر و صدای ناشی از رسوایی برنامه جاسوسی پگاسوس اسرائیل که باعث خرابی هزاران حساب کاربری و نابودی اطلاعات مختلف کاربران در فضای مجازی شد به احتمال زیاد در آینده با عواقب بدتر و بیشتری همراه خواهد بود.