نتایج جستجو :

 • نویسنده کتاب «زخم‌های نشمرده»از فاو تا سوریه را روایت می‌کند

  نویسنده کتاب «زخم‌های نشمرده»از فاو تا سوریه را روایت می‌کند

  متاسفانه نمی‌توان گفت زخم‌های نشمرده تصویر واقعی و کاملی از حاج عباس‌نژاد به ما می‌دهد. اولا هر شخص از دید خود و تنها از یک زاویه به مسائل نگاه می‌کند. ثانیا به علت محرمانه بودن عملیات در سوریه خیلی از وقایع ناگفته ماند. ثالثا به علت فوت ایشان خیلی از خاطرات را در سینه با خود برد. این کتاب تنها نمایی از زندگی جانبازی و ایثارگری اوست.

 • آیا بعد از فوت افراد قرادادها اعتبار دارند؟

  آیا بعد از فوت افراد قرادادها اعتبار دارند؟

  یک قرارداد با توجه به ماهیتش از حیث لازم و جایز بودن سرنوشت متفاوتی پس از مرگ طرفینش خواهد داشت. اگر قرارداد لازم باشد پس از مرگ طرفین باقی و معتبر است و اگر جایز باشد پس از مرگ و جنون طرفینش از بین رفته و به پایان می‌رسد.

 • انتقال مالکیت در معاملات با سندعادی چگونه است؟

  نورنیوز بررسی کرد؛

  انتقال مالکیت در معاملات با سندعادی چگونه است؟

  از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند رسمی را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسند.

 • وصیت‌نامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟

  نورنیوز بررسی کرد؛

  وصیت‌نامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟

  هر فردی تنها تا میزان یک سوم اموالش را می‌تواند قبل از فوتش وصیت کند و اگر میزان وصیت بیش از آن شد، ورثه متوفی مختار به پذیرش یا عدم پذیرش مقدار مازاد بر یک سوم هستند.

 • ضرورت‌های قانونی ابطال شناسنامه افراد متوفی

  نورنیوز بررسی کرد؛

  ضرورت‌های قانونی ابطال شناسنامه افراد متوفی

  پس از فوت یک شخص، ابطال کلیه‌ مدارک هویتی او بر مبنای صدور گواهی رسمی ضروری بوده و انجام آن برای طی سایر مراحل قانونی الزامی است.