نتایج جستجو :

  • لزوم حفاظت از تالاب‌های کشور

    لزوم حفاظت از تالاب‌های کشور

    طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در قالب پروژه الگوسازی مشارکت مردم برای احیای دریاچه ارومیه با نهادینه‌ سازی کشاورزی پایدار با رویکردی مشارکتی برای رسیدن به بهره‌برداری خردمندانه از منابع آب و خاک دارد که یکی از مهمترین و اصلی ترین طرح های محیط زیستی ایران است.

  • تالاب انزلی دوباره در آتش می‌سوزد

    تالاب انزلی دوباره در آتش می‌سوزد

    به علت گرما و خشکی هوا آتش در نیزار‌های اطراف تالاب بین المللی انزلی دوباره شعله ور شد.