آمریکا با تحریم، ایجاد آشوب سیاسی و تخریب اقتصاد لبنان به دنبال ایجاد دوگانه مصنوعی و مخرب مقاومت ـ اقتصاد است تا شاید با این حربه بیداری ملت لبنان را از مسیر مقاومت منحرف و سه مولفه نجات تروریسم، امنیت رژیم صهیونیستی و سلطه بر منطقه را محقق سازد.

نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی بیانیه‌ای خطاب به کنگره این کشور، حالت اضطراری ملی در قبال لبنان را به بهانه ادامه فعالیت‌های تهدید کننده برای امنیت ملی آمریکا تمدید کرده است.

در این بیانیه آمده است؛ دستور اجرایی حالت اضطراری ملی درباره لبنان که از اول آگوست سال 2007 آغاز شده، پس از تاریخ 1 آگوست 2021 نیز ادامه خواهد یافت. نکته قابل توجه آنکه در بیانیه بایدن ادعا شده است: «ادامه فعالیت‌هایی نظیر ادامه انتقال سلاح ایران به حزب‌الله که شامل سامانه‌های تسلیحاتی پیچیده فزاینده بوده در راستای تضعیف حق حاکمیت لبنان است و در بی ثباتی اقتصادی و سیاسی منطقه نقش داشته و تهدید فوق‌العاده و غیر معمولی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌آید.»

در بیانیه بایدن دو کلیدواژه مهم مشاهده می‌شود:

اول؛ تضعیف حق حاکمیت لبنان: بایدن مدعی است که وجود حزب‌الله و حمایت‌های جمهوری اسلامی از مقاومت لبنان، موجب تضعیف حق حاکمیت لبنان شده و آمریکا با تحریم و فشار به دنبال بازگرداندن این حق به لبنان است! این ادعای بایدن در حالی است که مقاومت در کنار ارتش و مردم، مثلث راهبرد دفاعی لبنان را تشکیل می‌دهند که در سال 2000 آزاد شدن اراضی اشغالی را رقم زد و از سال 2006 و جنگ‌های 33 روزه تاکنون ضامن امنیت و تمامیت ارضی این کشور بوده است.

مقاومت بخشی از ارکان جامعه و ساختار حاکمیتی لبنان است، پس ادعای بایدن صرفا یک فریب و توجیه بی‌منطق برای سلطه بر لبنان است. البته او به این مسئله اشاره نکرده است که اگر به دنبال تقویت حاکمیت لبنان است چرا از سال 2007 اعمال فشار و تحریم علیه لبنان صورت می‌گیرد و در وضعیت بحرانی کنونی به جای کمک اقتصادی، بر شدت تحریم‌ها افزوده شده تا دولتی بر اساس موازین آمریکا تشکیل شود؟

دوم؛ تهدید برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا: کلیدواژه مهم دیگر در بیانیه بایدن تهدید دانستن لبنان برای امنیت و سیاست خارجی آمریکاست. حال این سوال مطرح است که لبنان که هزاران کیلومتر با آمریکا فاصله دارد چگونه تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی آن است؟ پاسخ به این پرسش را در اصول سیاست‌ خارجی و نگاه آمریکا به غرب آسیا باید جستجو کرد.

حمایت از تروریسم، تداوم اشغال‌گری رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات و سلطه بر کشورها، سه رکن اصلی سیاست آمریکا در منطقه را تشکیل می‌دهند.

ملت لبنان اما با بصیرت و بیداری در دو دهه اخیر در مسیر مقاومت قرار گرفته‌اند که نتیجه آن ثمره‌ای چون حزب‌الله است که در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی، گسترش تروریسم و سلطه‌گری آمریکا ایستاده و نقشی مهم در امنیت منطقه و جهان ایفا می‌کند و البته خشم و انزجار آمریکا را به همراه داشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که آمریکا با تحریم، ایجاد آشوب سیاسی و تخریب اقتصاد لبنان به دنبال ایجاد دوگانه مصنوعی و مخرب مقاومت ـ اقتصاد است تا شاید با این حربه بیداری ملت لبنان را از مسیر مقاومت منحرف و سه مولفه نجات تروریسم، امنیت رژیم صهیونیستی و سلطه بر منطقه را محقق سازد.

حلقه تکمیلی این رویکرد را تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال لبنان و رفتارهای بحران‌ساز ارتجاع عربی و برخی کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهد، رویکردی که تنها راه مقابله با آن بصیرت و بیداری ملت و جریان‌های لبنانی دلسوز حول پرچم مقاومت است که گام اولیه آن تحقق اصل لبنانی-لبنانی برای تشکیل دولت و گام برداشتن در مسیر رفع مشکلات و مطالبات مردم با محوریت اقتصادی و مقابله با توطئه‌های طراحی شده علیه یکپارچگی و امنیت لبنان است.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها