سخنگوی دولت تاکید کرد: بمباران سردشت یک نمونه از ساختار حاکمان نظام جهانی ??منفعت‌گرا?? و رسانه‌هایشان است.

به گزارش نورنیوز، علی ربیعی سخنگوی دولت طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی است. ? سردشت?? هفتم تیر ?? بمباران شد اما ‏هیچ آهی و سوزی برای زنان و کودکان سردشتی و حلبچه‌ای از نهاد و دل دنیا برنیامد.

وی در ادامه آورده است: این یک نمونه از ساختار حاکمان نظام جهانی ??منفعت‌گرا?? و رسانه‌هایشان است. ما باید همچنان ??صلح‌طلب?? اما ??قوی?? و ??بازدارنده?? در کنار هم باشیم.

مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها