نتایج جستجو :

  • باز هم تکرار یک سناریوی کثیف غربی؛ این بار افغانستان

    نورنیوز بررسی کرد؛

    باز هم تکرار یک سناریوی کثیف غربی؛ این بار افغانستان

    آمریکا که در نشست‌های پیشین درباره افغانستان با ادعای کمک‌های بشردوستانه هزینه‌های اشغال‌گری را تامین می‌کرد اکنون پس از اخراج بر آن است تا به نام پناه‌جویان افغان و امدادرسانی، درآمدهای جدیدی را کسب کند.