نتایج جستجو :

  • آخرین وضعیت کرونا در ایران

    آخرین وضعیت کرونا در ایران

    درحالی که ابتدای هفته برخی نشانه‌ها از بهبود بحران پیک پنجم مشهود بود؛ اما تغییر جهت شاخص‌های بیماری در جداول آماری نشانه‌ای از آغاز پیک ششم در آینده نزدیک شناخته شد.