نتایج جستجو :

  • فروچاله‌ها در کمین سایت تاریخی تخت جمشید

    فروچاله‌ها در کمین سایت تاریخی تخت جمشید

    در پی بارندگی ناچیز و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فرونشست در استان فارس گسترش چشمگیری داشته است؛ فرونشست در دشت مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت‌تاثیر قرار داده و تا 300 متری سازه تخت جمشید امتداد پیدا کرده است.

  • بارش‌های پاییز ۱۴۰۰ کمتر از نرمال است

    بارش‌های پاییز ۱۴۰۰ کمتر از نرمال است

    رئیس سازمان هواشناسی از بارش کمتر از نرمال در اکثر مناطق کشور طی پاییز ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: شرایط ۱۳ استان در خصوص بارش‌ها حادتر خواهد بود.