نتایج جستجو :

  • چرا افغانستان برای ایران مهم است؟

    امیر هاشمی مقدم

    چرا افغانستان برای ایران مهم است؟

    در کتاب «چرا افغانستان برای ایران مهم است؟» تلاش کرده‌ام ابتدا یک آسیب‌شناسی در زمینه روابط دو کشور در سه حوزه فرهنگی، سیاسی-امنیتی و اقتصادی انجام داده و سپس پیشنهادهایی در راستای توسعه این روابط مطرح کند.