نتایج جستجو :

  • رهبران طالبان چه کسانی هستند؟

    رهبران طالبان چه کسانی هستند؟

    گروه طالبان پس از 20 سال توانست به عرصه قدرت در افغانستان بازگردد. رهبران اصلی این گروه که اکنون افغانستان را تصرف کرده‌اند کیستند؟