نتایج جستجو :

  • تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی»

    تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی»

    یکی از مشهورترین اشتباهات در مورد شخصیت علامه محمدرضا حکیمی، حصر او و آرایش در «مکتب تفکیک» است. این نوشتار در پی تفکیک و گسست علامه حکیمی، از اندیشه تفکیک و پیوست او به فریادهای دیگرش، همچون خروش عدالت و نهیب‌هایش برای محرومان و مستضعفان است.

  • درباره استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی

    درباره استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی

    ‌در سال 88 وقتی که خواستند از علامه حکیمی در مراسمی تقدیر کنند پیغام داد که به مراسم نخواهد آمد و تا زمانی که فقر و بی عدالتی در جامعه هست این مراسم ها را بیهوده می داند.