نتایج جستجو :

 • شناخت ایران از افغانستان فرای تصور آمریکاست

  رضا گنجی

  شناخت ایران از افغانستان فرای تصور آمریکاست

  این یک واقعیت است که توده افغان به همان میزان که از کشورهایی چون شوروی سابق، بریتانیای کبیر و بعضی از کشورهای مداخله گر همچون پاکستان گله مند و ناراضی بودند از ایالات متحده شکوه ای نداشتند.

 • ستون های گفتمان رسانه ای طالبان

  سعید غفاری

  ستون های گفتمان رسانه ای طالبان

  پس از تصرف و اشغال افغانستان، تجزیه و تحلیل پیام ها ، بیانیه ها و رفتارهای رسانه ای این گروه نشان می دهد انها روی گزاره های راهبردی مشخصی تمرکز کرده اند.