نتایج جستجو :

  • ابعاد حقوقی پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی

    نورنیوز بررسی کرد؛

    ابعاد حقوقی پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی

    اگرچه استفاده از سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ردیف جرایم و دعاوی کیفری جرم‌انگاری شده است لیکن در سایه عدم اشراف لازم نهادهای مسئول بر فضای مجازی و همچنین ناآگاهی برخی از شهروندان، این‌گونه اقدامات رواج نگران‌کننده‌ای یافته است.