نتایج جستجو :

  • مخالفت وزیر جهاد کشاورزی با قیمت گذاری دستوری

    مخالفت وزیر جهاد کشاورزی با قیمت گذاری دستوری

    وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که خط قرمز ما حمایت از تولید است و دست سوداگران و دلالان را قطع می کنیم گفت: وقتی ما می گوئیم قیمت گذاری دستوری، یعنی قیمت گذاری غیر واقعی, و ما به طور کلی با قیمت های دستوری مخالف هستیم.