نتایج جستجو :

  • چکناواریان: حضرت عباس بارها دستم را گرفت

    چکناواریان: حضرت عباس بارها دستم را گرفت

    لوریس چکناواریان که از مفاخر موسیقی ایران و جهان به شمار می‌رود خود را عاشق امام حسین(ع) دانست و گفت: شخصا عاشق تمام اصحاب امام حسین هستم زیرا تمام این بزرگواران همراه امام حسین برای خدا و هدف‌شان از خودگذشتگی و فداکاری کردند و از جان خود گذشتند و نمی‌شود عاشق چنین شخصیت‌هایی نبود.