نتایج جستجو :

  • دو اقدام رئیسی و یک پیام

    نورنیوز بررسی کرد؛

    دو اقدام رئیسی و یک پیام

    اگرچه طی چند سال گذشته، کم توجهی به ضرورت ارتباط مستقیم و بی واسطه کارگزاران و مقامات دولتی با مردم و افزایش روز افزون مشکلات و نارسایی‌های مختلف موجب کاهش اعتماد مردم به کارآمدی الگوی حمهوری اسلامی برای ایجاد زیست بهینه وعزتمند برای مردم شده است تغییر این رویه و ایجاد باور در اقشار مختلف کشور نسبت به عزم همه جانبه مسئولین عالی کشور برای خدمت به آنان می تواند در ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته بسیار راهگشا باشد.