نتایج جستجو :

  • آیا زندگی بدون "هوش مصنوعی" امکان پذیر است؟

    آیا زندگی بدون "هوش مصنوعی" امکان پذیر است؟

    تاریخچه توسعه هوش مصنوعی پر از فراز و نشیب بوده است و در برهه‌هایی از زمان‌ علاقه و بودجه اختصاص داده شده به آن کاهش یافته است. بدون پافشاری دانشمندان اولیه، هوش مصنوعی هیچ‌گاه در وضعیت کنونی قرار نمی‌گرفت و بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره ما نمی‌شد.