نتایج جستجو :

  • چیستی و ماهیت انتشار تصاویر از زندان اوین

    نورنیوز بررسی کرد؛

    چیستی و ماهیت انتشار تصاویر از زندان اوین

    اگر هدف از انتشار این تصاویر اصلاح‌گری بود، باید انتشار آن همان موقعِ ثبت تصاویر (ماه‌ها قبل) صورت می‌گرفت، لذا مقطع کنونی برای انتشار آن، یعنی آغاز دولت جدید و نیز آغاز مدیریت جدید در دستگاه قضایی خبر از یک سناریوی هدف‌مند و طراحی شده برای ناامید کردن مردم و تخریب اعتماد عمومی می‌دهد.