نتایج جستجو :

  • مهم‌ترین آزمون پیشِ روی طالبان

    نورنیوز بررسی کرد؛

    مهم‌ترین آزمون پیشِ روی طالبان

    طالبان چاره‌ای ندارد جز اینکه در کشوری با تنوع قومی-مذهبی بسیار زیاد، مدلی از حکومت را پیاده‌سازی کند که طی آن از همه این ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود و بر اساس خواست و اراده مردم، شیوه و الگوی حکمرانی خود را به اجرا درآورد.