نتایج جستجو :

  • تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی»

    تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی»

    یکی از مشهورترین اشتباهات در مورد شخصیت علامه محمدرضا حکیمی، حصر او و آرایش در «مکتب تفکیک» است. این نوشتار در پی تفکیک و گسست علامه حکیمی، از اندیشه تفکیک و پیوست او به فریادهای دیگرش، همچون خروش عدالت و نهیب‌هایش برای محرومان و مستضعفان است.