نتایج جستجو :

  • حقایقی درباره ادعاهای مکرون در حمایت از بغداد

    نورنیوز بررسی کرد؛

    حقایقی درباره ادعاهای مکرون در حمایت از بغداد

    مروری بر سوابق فرانسه نشان می‌‌دهد که این کشور نیز مانند سایر سلطه‌گران و استعمارگران نه تنها به دنبال امنیت سایر کشورها نبوده‌ بلکه خود مخل امنیت و حتی عامل نسل‌کشی بوده که نمونه آن را می‌توان در روآندا و افغانستان مشاهده کرد.