نتایج جستجو :

  • «اخراج»؛ جزای سنگین مطالبه حداقل حقوق کارگری

    «اخراج»؛ جزای سنگین مطالبه حداقل حقوق کارگری

    اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.