نتایج جستجو :

 • درس مهم افغانستان برای اروپا

  نورنیوز بررسی کرد؛

  درس مهم افغانستان برای اروپا

  دوری از ناتو و آمریکا و تشکیل ارتش مستقل گرچه می‌تواند گام اول و لازم اروپا برای رسیدن به امنیت باشد اما قطعا گام کافی نیست و تا زمانی که «اراده استقلال از حکمرانی آمریکایی» در میان سران اروپا به وقوع نپیوندد، «تحقق امنیت» برای آنها سرابی بیش نخواهد بود.

 • سرنوشت تلخ افغانستان

  عبدالله شهبازی

  سرنوشت تلخ افغانستان

  بیست سال جنگ و بیش از دو تریلیون دلار هزینه آمریکا در افغانستان به سود چه کسانی بود؟