نتایج جستجو :

  • ویروس پگاسوس در کمین بغداد

    ویروس پگاسوس در کمین بغداد

    بازتاب پرسر و صدای ناشی از رسوایی برنامه جاسوسی پگاسوس اسرائیل که باعث خرابی هزاران حساب کاربری و نابودی اطلاعات مختلف کاربران در فضای مجازی شد به احتمال زیاد در آینده با عواقب بدتر و بیشتری همراه خواهد بود.