نتایج جستجو :

  • مجازات قتل در تصادفات رانندگی چیست؟

    نورنیوز بررسی کرد؛

    مجازات قتل در تصادفات رانندگی چیست؟

    اغلب مردم گمان می‌کنند که مجازات راننده‌ای که سبب قتل در تصادف رانندگی شده است، قصاص است در صورتی که طبق قانون این‌طور نیست و راننده قصاص نمی‌شود.