نتایج جستجو :

  • فروچاله‌ها در کمین سایت تاریخی تخت جمشید

    فروچاله‌ها در کمین سایت تاریخی تخت جمشید

    در پی بارندگی ناچیز و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فرونشست در استان فارس گسترش چشمگیری داشته است؛ فرونشست در دشت مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت‌تاثیر قرار داده و تا 300 متری سازه تخت جمشید امتداد پیدا کرده است.