نتایج جستجو :

  • آموزش مجازی و افت تحصیلی دانش‌آموزان

    آموزش مجازی و افت تحصیلی دانش‌آموزان

    روانشناسان و مشاوران تحصیلی مدارس معتقدند که افت تحصیلی زمانی اتفاق می‌افتد که فاصله بین استعدادهای بالقوه و بالفعل فرد زیاد شود که این موضوع مهم یکی از نتایج منفی شیوع ویروس کرونا و آموزش به سبک فضای مجازی است.

  • بارگشایی تدریجی مدارس از آبان ماه

    بارگشایی تدریجی مدارس از آبان ماه

    معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: مقرر شده است که شرایط بازگشایی حضوری مدارس از آبان ماه به صورت تدریجی، آرام و با کسب اطمینان از سلامت دانش آموزان آغاز می‌شود.