نتایج جستجو :

  • عواقب تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی

    نورنیوز بررسی کرد؛

    عواقب تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی

    در قانون برای فردی که به هتک آبروی اشخاص دیگر اقدام کند، یا فردی را به صورتی تهدید نماید که احتمال خدشه به آبرویش وجود داشته باشد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که بسته به نوع جرم متفاوت بوده و تنها لازم است فردی که مورد تهدید واقع شده، شکایت را مطرح و پیگیری کند و از شکایت خود صرف نظر نکند.