نتایج جستجو :

  • راهکار مقابله با احیای هسته‌های تروریسم در افغانستان

    نورنیوز بررسی کرد؛

    راهکار مقابله با احیای هسته‌های تروریسم در افغانستان

    تحولات اخیر افغانستان که علاوه بر تشدید ناامنی در این کشور اثر مستقیمی بر امنیت و آرامش منطقه غرب آسیا دارد، نتیجه رفتار بحران‌زا و غیرمسئولانه ایالات متحده است که با سناریویی جدید برای رسیدن به اهداف خود موجب احیای هسته‌های تروریسم شده است.