نتایج جستجو :

  • امضاء دیجیتال و مزایای آن

    نورنیوز بررسی کرد؛

    امضاء دیجیتال و مزایای آن

    امضاء دیجیتالی کارکردی مانند امضاء در دنیای واقعی (دست‌نویس) دارد و این نوع امضاء هویت فرستنده متن را تضمین و تصدیق می‌کند.