نتایج جستجو :

  • درس‌های مهم تحولات افغانستان برای سران اروپا + فیلم

    درس‌های مهم تحولات افغانستان برای سران اروپا + فیلم

    دوری از ناتو و آمریکا و تشکیل ارتش مستقل گرچه می‌تواند گام اول و لازم اروپا برای رسیدن به امنیت باشد اما قطعا گام کافی نیست و تا زمانی که «اراده استقلال از حکمرانی آمریکایی» در میان سران اروپا به وقوع نپیوندد، «تحقق امنیت» برای آنها سرابی بیش نخواهد بود.