نتایج جستجو :

  • دانشجویان از سیستم دانشگاهی چه توقعاتی دارند؟

    دانشجویان از سیستم دانشگاهی چه توقعاتی دارند؟

    دانشجویان، امیدهای آینده هر مملکتی هستند که بایستی با هدایت صحیح سیستم دانشگاهی، بتوانند پتانسیل‌های خود را به منصه ظهور رسانده و نقش خود را در پیشرفت کشور ایفا کنند. محققان در پژوهشی جدید، نقش توجه ویژه به انتظارات اخلاقی این جوانان آینده‌ساز را از سیستم دانشگاهی بررسی کرده‌اند.

  • پذیرش 80 نخبه افغانستانی در دانشگاه‌های ایران

    پذیرش ۸۰ نخبه افغانستانی در دانشگاه‌های ایران

    معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نوشت: هشتاد نفر از 100 نفر اول کنکور کشور افغانستان، با حمایت بنیاد ملی نخبگان در چهار دانشگاه کشورمان پذیرش شدند.