نتایج جستجو :

  • توسعه دانشگاهی علم داروسازی در کشور آغاز می‌شود

    توسعه دانشگاهی علم داروسازی در کشور آغاز می‌شود

    برای نخستین‌بار در کشور آیین نامه پذیرش دانشجو برای دوره دکتری عمومی/ دکتری تخصصی داروسازی (Pharm.D/Ph.D) تصویب شد. دانشجویان داروسازی می توانند از عمومی به تخصصی مستقیم ادامه تحصیل دهند.

  • دانشجویان از سیستم دانشگاهی چه توقعاتی دارند؟

    دانشجویان از سیستم دانشگاهی چه توقعاتی دارند؟

    دانشجویان، امیدهای آینده هر مملکتی هستند که بایستی با هدایت صحیح سیستم دانشگاهی، بتوانند پتانسیل‌های خود را به منصه ظهور رسانده و نقش خود را در پیشرفت کشور ایفا کنند. محققان در پژوهشی جدید، نقش توجه ویژه به انتظارات اخلاقی این جوانان آینده‌ساز را از سیستم دانشگاهی بررسی کرده‌اند.