نتایج جستجو :

 • کشور عراق از طریق مرزهای زمینی زائران را پذیرش نمی‌کند

  کشور عراق از طریق مرزهای زمینی زائران را پذیرش نمی‌کند

  معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: کشور عراق از طریق مرزهای زمینی زائران را پذیرش نمی‌کند و زائران حسینی فقط از طریق هوایی اعزام می‌شوند.

 • دو اقدام رئیسی و یک پیام

  نورنیوز بررسی کرد؛

  دو اقدام رئیسی و یک پیام

  اگرچه طی چند سال گذشته، کم توجهی به ضرورت ارتباط مستقیم و بی واسطه کارگزاران و مقامات دولتی با مردم و افزایش روز افزون مشکلات و نارسایی‌های مختلف موجب کاهش اعتماد مردم به کارآمدی الگوی حمهوری اسلامی برای ایجاد زیست بهینه وعزتمند برای مردم شده است تغییر این رویه و ایجاد باور در اقشار مختلف کشور نسبت به عزم همه جانبه مسئولین عالی کشور برای خدمت به آنان می تواند در ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته بسیار راهگشا باشد.