نتایج جستجو :

  • تعطیلی یا بازگشایی سالن‌های تیاتر، مسئله این است!

    تعطیلی یا بازگشایی سالن‌های تیاتر، مسئله این است!

    در یکی دو هفته اخیر که واکسیناسیون عمومی روند پرشتاب‌تری گرفته و کرونای دلتا نیز تا حدودی فروکش کرده، بسیاری از مشاغلی که در دوران دشوار کرونا گرفتار محدودیت‌های مختلف بودند، بتدریج فعالیت‌های خود را با آرامش بیشتری ادامه می‌دهند ولی در این میان گروه‌های نمایشی وضعیتی بلاتکلیف دارند.