نتایج جستجو :

  • جِتکو، یکه زارع و فردوی صنعت خودروی ایران!

    جِتکو، یکه زارع و فردوی صنعت خودروی ایران!

    چند سال پیش “هاشم یکه زارع” در سکوت مطلق خبری _ اداری و با رعایت شدید اصول حفاظتی و امنیتی، شرکتی به نام “جِتکو” را پایه ریزی کرد؛ شرکتی دانش بنیان که قرار بود مغز متفکر و پیشرانِ توسعه ی صنعت خودروی ایران باشد.