نتایج جستجو :

 • تلاشهای دیپلماتیک طالبان؛ لازم اما ناکافی

  نورنیوز بررسی کرد؛

  تلاشهای دیپلماتیک طالبان؛ لازم اما ناکافی

  مسیر پیشِ روی طالبان برای کاهش آلام مردم ستم‌دیده افعانستان بسیار سخت و ناهموار است و اگر این گروه به دنبال ایفای نقش محوری در افغانستان است چاره‌ای جز تعامل مثبت و مستمر با پذیرش الگوهای پذیرفته شده جهانی ندارد.

 • درس مهم افغانستان برای اروپا

  نورنیوز بررسی کرد؛

  درس مهم افغانستان برای اروپا

  دوری از ناتو و آمریکا و تشکیل ارتش مستقل گرچه می‌تواند گام اول و لازم اروپا برای رسیدن به امنیت باشد اما قطعا گام کافی نیست و تا زمانی که «اراده استقلال از حکمرانی آمریکایی» در میان سران اروپا به وقوع نپیوندد، «تحقق امنیت» برای آنها سرابی بیش نخواهد بود.