نتایج جستجو :

  • درباره استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی

    درباره استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی

    ‌در سال 88 وقتی که خواستند از علامه حکیمی در مراسمی تقدیر کنند پیغام داد که به مراسم نخواهد آمد و تا زمانی که فقر و بی عدالتی در جامعه هست این مراسم ها را بیهوده می داند.