یادداشت

  • ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر

    مهدی توکلیان عکاس و روزنامه‌نگار؛

    ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر

    امروزه یکسان‌سازی فرهنگی و جداسازی ملل شرق و به خصوص ملل اسلامی ازهویت ملی و دینی خود، سیاستی است که با قدرت و پیگیری…