دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.

 نورنیوز-گروه سیاسی: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: دی ماه 97 در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رئیس جمهور افغانستان داشتم.

سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور ترجمان آثار اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری  واشنگتن در دولت این کشور بود. همچون 40 سال گذشته پیشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آن ها هستیم.

photo_2021-08-16_09-58-59

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها