با تصویب هیئت وزیران، افزایش سرمایه بانک مرکزی ابلاغ شد.

 

نورنیوز-گروه اقتصادی: با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی ابلاغ شد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی از مبلغ 6339  میلیارد تومان به مبلغ 6939   میلیارد تومان افزایش یافت.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه مورخ 17  مرداد 1400 ، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرده بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها