بیست و ششمین میراث جهانی ایران به نام «منظر فرهنگی و طبیعی اورامانات» ثبت شد.

نورنیوز-گروه فرهنگ: در ادامه بررسی نامزدهای ثبت در فهرست میراث جهانی یونکسو، پرونده هورامان از ایران رأی مثبت یونسکو را گرفت و به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران ثبت شد. دو روز پیش نیز، راه‌آهن شمال ـ جنوب ایران در این فهرست ثبت شد.

پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان در استان‌های کرمانشاه و کردستان با حدود 409 هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که 106 هزار هکتار آن مربوط به عرصه و 303 هزار هکتار نیز جزء حریم است. این پرونده سال گذشته به یونسکو ارسال شد.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها