در معرفی این کتاب آماده است که در ادامه شهرنشینی سریع در دهه 1960، تاریخ معاصر شهر تهران با تمایزهای اجتماعی-مکانی خود شناخته می شود.

نورنیوز-گروه فرهنگ: طی دو قرن گذشته، تهرانی ها، با جایگاه اقتصادی و اجتماعی مختلف، با یک نزدیکی مکانی، با هم و در کنار یکدیگر زندگی کردند. زمانی که خانواده پهلوی در اواسط دهه 1960 از کاخ گلستان در جنوب تهران به مجموعه کاخ های سعادت آباد و نیاوران در شمال شهر نقل مکان کرد، این موضوع نقطه عطف تقسیمات اجتماعی-مکانی در پایتخت به حساب می آید.

از همان زمان بتدریج قشر سرمایه دار در شمال و مستضعف در جنوب پایتخت ساکن شدند. تقسیم بندی جدیدی که دو چهره متفاوت، شمال شهر و جنوب شهر، با محوریت خیابان انقلاب-آزادی (که اغلب به واحدهای تجاری اختصاص دارد) به شهر تهران داد.

با تحلیل کیفیت زندگی، بوم شناسی، حق شهروندی و عدالت مکانی در مباحث شهری، برای مستند سازی و پژوهشی میدانی، اثر حاضر به ترسیم وضعیت محله های تهران برای نشان دادن اهمیت دلایل جدایی اجتماعی-مکانی، می پردازد. با قرار دادن محله ها و مناطق مختلف شهری در دو گروه متمایز، درخواهیم یافت که بخش های شمالی و جنوبی پایتخت ایران با همسان و یکسان سازی فاصله بسیار دارند. چرا که تفاوت های میان مناطقی همچون نیایش در شمال شهر و کوثر در جنوب شهر بسیار چشمگیرند.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها