بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در سال 99 در حدود 31 درصد رشد داشته است و با توجه به کسری بودجه 320 تا 350 هزار میلیارد تومانی در سال آینده به نظر می‌رسد این روند ادامه دار خواهد بود.

نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی‌های صورت گرفته بر روی نتایج آمار درآمد و هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال 1399 نشان می‌دهد، متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 621،392 هزار ریال (62 میلیون تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش داشته است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران،‌ از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری 161،094 هزار ریال (16 میلیون تومان) با سهم 26 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 460،298 هزار ریال (46 میلیون تومان) با سهم 74 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری 764،746 هزار ریال (76 میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل، 38 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1399 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها