موضوع پوشاندن پلاک خودرو که برخی شهروندان برای ورود به محدوده طرح ترافیک مبادرت به انجام آن می‌کنند در ردیف تخلفاتی است که دارای مجازات‌های سنگین مالی و محرومیت‌های قانونی است.

نورنیوز ـ گروه جامعه: برخی از رانندگان برای آنکه در دید دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قرار نگیرند و جریمه نشوند، قسمتی از پلاک خودروی خود را می‌پوشانند یا آن را مخدوش می‌کنند، حال آنکه انجام این کار بر اساس قوانین جرم محسوب شده و مجازات‌ دارد.

به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرگونه تغییر در ارقام پلاک و مخدوش نمودن آن جرم بوده و مأموران در صورت مشاهده خودروی متخلف، ضمن جلوگیری از تردد آن، رانندگان این‌گونه خودروها را برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضائی معرفی می‌کنند.

مجازات پوشاندن پلاک خودرو از 6 ماه تا 1 سال حبس دارد و فرد متخلف در صورت دستگیری مشمول مجازات ذکر شده می‌شود.

مخدوش کردن پلاک خودرو نیز که برخی از رانندگان مبادرت به انجام آن می‌کنند تخلف بوده و متخلف با جریمه ماموران مواجه خواهد شد. تخلف مخدوش کردن پلاک بیشتر در مناطق ورودی زوج و فرد و طرح ترافیک رخ می‌دهد.

در این رابطه علاوه بر مجازاتی که مشمول مالک خودرو می‌شود، راهنمایی و رانندگی می‌تواند خودروی فرد متخلف را به مدت 1 ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری کند.

شایان ذکر است در صورتی که جریمه به دلیل خطای چشم از سوی کاربران پلیس باشد و فردی جریمه شود، می‌تواند از طریق دفاتر پلیس به اضافه 10 اعتراض کند تا به آن رسیدگی شود.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها