این سوال همواره در افکار عمومی مطرح است که آیا عدم رعایت عامدانه قوانین راهنمایی و رانندگی در تصادفات منجر به فوت مصداق قتل عمد است؟

نورنیوز ـ گروه جامعه: روزانه بدلیل عدم رعایت عامدانه قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان وسائل نقلیه، ده‌ها تصادف در معابر شهری و بین شهری رخ می‌دهد که بعضا منجر به فوت می‌شود.

این سوال همواره میان مردم مطرح است که آیا عدم رعایت عامدانه قوانین راهنمایی و رانندگی در تصادفات منجر به فوت مصداق قتل عمد است؟

طبعا عمل راننده در تخطی از قانون، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌‌کند یا سبقت می‌‌گیرد.

این عمل عمدی است ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی رخ می‌دهد، منظور و مقصود مرتکب، نبوده است و در اینجا گفته می‌‌شود که نتیجه «غیرعمدی» بر عمل عمدی مترتب شده و قتل اتفاق افتاده از این بی‌‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌‌شود.

لذا قتل ناشی از رانندگی حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها