امروز تولید واکسن کرونا از طریق مسیرهای مختلف و صنعتی کردن آن ترجمان عملی ایران قوی است.

نورنیوز-گروه جامعه: رهبر معظم انقلاب صبح دیروز جمعه دُز اول واکسن تمام ایرانی «کوو ایران برکت» را دریافت کرده و تاکید کردند باید این افتخار ملی تولید واکسن ایرانی را پاس بداریم. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:

علیرغم این که رهبر انقلاب می‌توانست برابر جدول مربوط به اولویت‌های تزریق واکسن کرونا، واکسن خارجی را دریافت کند، اما استفاده از واکسن تولید داخلی کوو ایران برکت را ترجیح دادند، تا دستیابی به این توانمندی ملی و مهم را به عنوان پیام قدرت در سطح بین‌المللی ارسال نمایند با این نگاه که ایران از جمله کشورهای پیشرو در حوزه علمی و تکنولوژیک در دنیا قلمداد می‌شود.

به عبارتی این اقدام رهبر معظم انقلاب، آشکارا پیام قدرت از حیث علمی، فناوری و جهش در این حوزه را با قرار گرفتن ایران در لبه‌های تولید علم و تکنولوژی به سطح بین‌المللی منتقل نمودند؛ کاری که آقای پوتین در اقدامی مشابه در خصوص واکسن اسپوتنیک انجام داد.

در سطح داخلی ایجاد اعتماد و خودباوری ملی پیام اصلی این اقدام به افکار عمومی بود. در واقع رهبر معظم انقلاب اهتمام و اعتماد نسبت به دستاوردهای ملی را یادآور گردید و مردم را ترغیب و تشویق به توجه به این امر مهم برای فرهنگ‌سازی ملی نمود.

در حقیقت رهبر فرزانه انقلاب باور به ما می‌توانیم را از طریق دستاورد دانشمندان ایرانی در جهت فائق آمدن بر یک ابر چالش بیولوژیک را که کشورهای توسعه یافته در مقابله با آن عاجز مانده‌اند را برای مردم به نمایش در آوردند.

همچنین این اقدام در کنار اعتمادسازی از توان و ظرفیت‌های داخلی برای مردم، خنثی‌ساز سناریو دشمن برای بی‌اعتباری دستاوردهای داخلی و تشکیک در توانمندی‌های دانشمندان ایران نیز تعریف می‌شود.

نکته مهم دیگری که در این اقدام نهفته می‌باشد، این است که، رهبر معظم انقلاب راه علاج چالش‌های کشور را صرفاً تکیه بر تفکر، اندیشه، توان و ظرفیت‌های بی‌نظیر داخلی می‌دانند. ایشان اهمیت و اهتمام به این مهم در سطح نخبگانی را برای تصمیم‌سازی و توجه یافتن آن نزد افکار عمومی برای مطالبه‌گری را حلال بسیاری از چالش‌های کنونی می‌دانند. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، قدرت جایگاه ویژه‌ای دارد. البته قدرت با قرائت ممدوح و پسندیده آن که آمیخته با اخلاق و انصاف می‌باشد، تبدیل به گفتمان ایشان شده است. معظم له برای قدرت جامعیت قائل است و اعتقاد دارد باید در همه حوزه‌ها و سطوح قدرتمند گردیم.

امروز تولید واکسن کرونا از طریق مسیرهای مختلف و صنعتی کردن آن ترجمان عملی ایران قوی است. قوی شدن ایران، با تکیه بر توانمندی‌های داخلی تنها نسخه و راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از سختی‌ها و رسیدن به جایگاه ممتاز و عزتمندی در نظام بین‌المللی است. این جان پیام معظم له در این اقدام بود.

نورنیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها