تامین دلیل به معنی تهیه، حفظ و نگهداری دلایل و مدارکی است که اشخاص ذی‎نفع در دعوا می‎توانند از دادگاه تقاضای استفاده از این مدارک را داشته باشند.

نور نیوز - گروه جامعه: بعضی از دلایل و مدارک برای طرح شکایت لازم است ولی زمان استفاده از این دلایل برای طرح دعوی نرسیده است. از طرفی ممکن است این مدارک از بین بروند به همین لحاظ، بهترین راه‎حل «تامین دلیل» است. 

به عبارت بهتر تامین دلیل به معنای تهیه، حفظ و نگهداری دلایل و مدارکی است که اشخاص ذی‎نفع در دعوا می‎توانند از دادگاه تقاضای استفاده از این مدارک را داشته باشند.

در هر موردی که احتمال استفاده از دلایل و مدارک موجود  یا مدارکی که نزد شخص دیگری است و ممکن است در آینده از بین برود یا دسترسی به آن‎ها دشوار شود، می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد.

این امر می‌تواند از راه‌هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از افراد مطلع از واقعه، استعلام نظر کارشناسان یا استفاده از دلایل و مدارک موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا است انجام شود. 

باید به این نکته توجه داشت که مقصود از تامین در این موارد صرفا ملاحظه و صورت‎ برداری از اینگونه دلایل است.

مثال بارز در این خصوص، خسارت وارد شده به وسیله‌ نقلیه است. ممکن است ماشین فردی در جایی پارک باشد و وسلیه‌ نقلیه‌ دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه تصادف متواری شود. در چنین شرایطی احتمال دارد شخص متضرر بخواهد همزمان با طرح دعوا، اتومبیل خود رانیز تعمیر کند و نتواند تا پایان مراحل دادرسی منتظر بماند و تعمیر ماشین را به تاخیر اندازد. در چنین شرایطی بهترین کار این است که نظریه‌ کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت، «تامین دلیل» کند.

تامین دلیل می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود، ولی عملا این اقدام زمانی به صورت شفاهی ممکن و مقدور است که در جلسه‌ رسیدگی دادگاه درخواست و ضمن صورتجلسه نوشته شود. در اغلب موارد افراد قبل از طرح شکایت، تامین دلیل می‎کنند که در این حالت باید در برگ دادخواست و به طور کتبی تنظیم شود.

این دادخواست مثل سایر دادخواست‌‌‎‌ها باید روی فرم چاپی و به تعداد طرف‎های شاکی و همچنین ‌به علاوه یک نسخه باشد. در قسمت خواسته باید عنوان دعوایی که برای آن تقاضای تامین داده شده است ذکر شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها