نورنیوز بررسی کرد؛

شرایط و وظایف «قَیِم» چیست؟

قیم می‌َتواند برای قیم بودن خود درخواست اجرت نموده و با نظر و توافق دادستان مبلغی را به عنوان اجرت از اموال محجور برداشت نماید.

نورنیوز ـ گروه جامعه: در برخی موارد اداره امور برخی از کودکان بر عهده شخصی به جز پدر و مادر او قرار می‌گیرد که به این اقدام در حقوق، انتقال قیمومت می‌گویند.

اگر کودکی پدر، مادر و جد پدری نداشته باشد باید توسط دادستان و دادگاه برای این او قیمی مشخص شود. 

علاوه بر کودکانی از این دست، برای مجانین و اشخاص غیر رشید هم قیم مشخص می‌شود. انجام این عمل به دلیل حمایت از محجورین بوده و در این چارچوب برای مواظبت از محجور و اداره اموال شخصی او قیم مشخص می‌شود. 

قیم که در اصطلاح به آن امین هم گفته می‌شود از طریق قاضی برای حمایت و نگهداری طفل صغیر و یا دیوانه و غیر رشید انتخاب می‌شود.

در صورتی که اشخاصی که ذکر شد مسلمان باشند باید قیمی که برای آنها انتخاب می‌شود هم مسلمان باشد.

موضوعی که حائز اهمیت است اینکه قیم باید از هر نظر کامل باشد، یعنی عاقل و بالغ و آگاه و قابل اعتماد بوده و بتواند از طفل صغیر نگهداری کرده و حمایت کامل آن را انجام دهد.

وظایف قیم بستگی به اموری دارد که برای او تعیین می‌کنند، موضوعاتی که برای آن قیم مشخص می‌شود می‌تواند درباره اداره اموال و یا تربیت شخص محجور باشد که هر کدام، قوانین خاص مربوط به خود را دارد که باید رعایت شود.

اگر شخصی خود تحت ولایت شخص دیگری باشد نمی‌تواند قیم فرد دیگری شود.

اگر شخصی مرتکب جنایت یا جرمی شده باشد نیز صلاحیت قیم شدن را ندارد.

اشخاصی که فساد اخلاقی زیادی دارند نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند.

خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم اگر صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها