تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

نور نیوز ـ جامعه: نام و نام خانوادگی بخش مهمی از هویت افراد است و به عنوان سند هویتی فرد، ثبت، حفظ و نگهداری می شود. اما گاهی افراد به دلایلی خواهان تغییر یا اصلاحاتی در نام خانوادگی خود می شوند که نیازمند طی مراحل قانونی است.

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام و یا نام خانوادگی او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

بر همین اساس قانونگذار  در ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر داشته، انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام‌های زننده و مستهجن، نام‌های نامتناسب با جنس، نام‌های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی، نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص می‌شود یا دارای معنای لغوی است که در جامعه قابل پذیرش نباشد ،ممنوع و قانون، تغییر آن‌ها را جایز دانسته است.  

ادارات ثبت احوال کشور با دریافت مدارک لازم، مراحل اداری تغییر اسم را انجام می دهند.

ارائه اصل شناسنامه برای اشخاص18 سال به بالا و افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند،اصلی ترین سندی است که باید برای تغییر اسم ارائه شود. پدر یا جد پدری افراد نیز با ارائه شناسنامه خود می توانند برای تعییر اسم فرزندان کمتر از 18 سال اقدام کنند. 

تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه هم قابل انجام است. در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) و طرح در هیات حل اختلاف، اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

  تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف است؛ چنانچه رای صادره بر علیه (مخالف) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر (10 روز از تاریخ ابلاغ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه اعتراض کند.

در حال حاضر تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها